Årbøker:
Årbok for Telemark 2003
Forfattar: :
Boka har forteljingar frå heile Telemark

Pris: 238
BESTILL

Årbøker:
Telemark Historie, Årsskrift 2003
Forfattar: :
Fra svartebok til fastlege, om utviklinga av helsevesenet i Telemark

Pris: 195
BESTILL